R-M FLEX-REPAIR

Unique ID 0036-0000-RM

Szczegółowe, przeznaczone dla lakierników informacje, dotyczące idei stanowiska wielofunkcyjnego R-M FLEX-REPAIR, z uwzględnieniem koncepcji, organizacji, celów, korzyści i procedur pracy na takim stanowisku.