View content
0032b-0000-RM

BLEND'ART: Proces dla napraw punktowych (DIAMONT)

Proces napraw punktowych stworzono z myślą o uszkodzeniach w postaci małych rys i niewielkich odprysków lakieru.
View content
0032a-0000-RM

BLEND’ART: Proces dla napraw punktowych (ONYX HD)

Proces napraw punktowych stworzono z myślą o uszkodzeniach w postaci małych rys i niewielkich odprysków lakieru.
View content
0005a-0000-RM

Cyfrowe wyszukiwanie kolorów ze spektrofotometrem

Wiedza o szybkim wyszukiwaniu pasującego koloru przy pomocy spektrofotometru.
View content
0006-0000-RM

Dobarwianie kolorów

Podstawowa wiedza z zakresu dobarwiania kolorów oraz dotycząca różnych rodzajów pigmentów i ich specyfiki.
View content
0001-0000-RM

Fizyka koloru

Podstawowa wiedza z zakresu fizyki koloru.
View content
0036-0000-RM

R-M FLEX-REPAIR

Szczegółowe, przeznaczone dla lakierników informacje, dotyczące idei stanowiska wielofunkcyjnego R-M FLEX-REPAIR, z uwzględnieniem koncepcji, organizacji, celów, korzyści i procedur pracy na takim stanowisku. 
View content
Tutorial

Jak używać platformy Info R-M?

Kilka krótkich samouczków wideo, pokazujących podstawową funkcjonalność platformy Info R-M.
View content
0034-0000-RM

Naprawa ekonomiczna

Kompleksowa wiedza o procesie naprawy ekonomicznej.
View content
0030-0000-RM

Powłoki ze specjalnymi efektami

Szczegółowe informacje o procesach renowacyjnych dotyczących powłok ze specjalnymi efektami.
View content
0031-0000-RM

Prace wykończeniowe i polerowanie

Wiedza o aspektach prac wykończeniowych i polerskich w lakiernictwie renowacyjnym. Zbiór ogólnych wskazówek wykończenia powłoki, bez odniesienia do żadnego konkretnego systemu dostępnego na rynku.
View content
0016-0000-RM

PREP´ART: Nowy element z metalu

Kompleksowa wiedza w zakresie aplikacji powłoki na nowym, zagruntowanym fabrycznie (lub pokrytym kataforezą) elemencie. Opisano tu wszystkie produkty, metody i etapy procesu naprawy oraz funkcje poszczególnych produktów i ich zastosowanie.
View content
0017-0000-RM

PREP´ART: Uszkodzony element z metalu

Kompleksowa wiedza w zakresie aplikacji powłoki na uszkodzonym elemencie. Opisano tu wszystkie produkty, metody i etapy procesu naprawy oraz funkcje poszczególnych produktów i ich zastosowanie.  
View content
0015-0000-RM

PREP´ART: Uszkodzony element z tworzywa sztucznego

Prawidłowy wybór i aplikacja szpachli, gruntów i podkładów gruntujących, zależnie od rodzaju naprawianego tworzywa.
View content
0021-0000-RM

Proces dla 2-warstwowego lakieru bazowego (ONYX HD)

Kompleksowa wiedza o aplikacji wodnych lakierów bazowych o obniżonej zawartości rozpuszczalników organicznych, stosowanych w lakiernictwie renowacyjnym. Produkty, metody i etapy pracy pozwalające uzyskać najlepszy możliwy wynik w optymalny sposób. Funkcje poszczególnych produktów, ich zastosowanie
View content
0024-0000-RM

Proces dla 3-warstwowego lakieru bazowego (DIAMONT)

Kompleksowa wiedza o aplikacji 3-warstwowych konwencjonalnych lakierów bazowych, stosowanych w lakiernictwie renowacyjnym. Wszystkie przedstawione produkty, metody i etapy pracy pozwolą uzyskać najlepszy możliwy wynik w optymalny sposób.
View content
0023-0000-RM

Proces dla 3-warstwowego lakieru bazowego (ONYX HD)

Kompleksowa wiedza o aplikacji 3-warstwowych wodnych lakierów bazowych o obniżonej zawartości rozpuszczalników organicznych, stosowanych w lakiernictwie renowacyjnym. Wszystkie przedstawione produkty, metody i etapy pracy pozwolą uzyskać najlepszy możliwy wynik w optymalny sposób.
View content
0025-0000-RM

Proces dla 4-warstwowego lakieru bazowego (ONYX HD)

Kompleksowa wiedza o aplikacji 4-warstwowych wodnych lakierów bazowych o obniżonej zawartości rozpuszczalników organicznych, stosowanych w lakiernictwie renowacyjnym. Wszystkie przedstawione produkty, metody i etapy pracy pozwolą uzyskać najlepszy możliwy wynik w optymalny sposób.
View content
0026-0000-RM

Proces dla 4-warstwowego lakieru bazowego (DIAMONT)

Kompleksowa wiedza o aplikacji 4-warstwowych konewncjonalnych lakierów bazowych, stosowanych w lakiernictwie renowacyjnym. Wszystkie przedstawione produkty, metody i etapy pracy pozwolą uzyskać najlepszy możliwy wynik w optymalny sposób.
View content
0052-0000-RM

Proces dla kompozytów węglowych

Kompleksowa wiedza o aplikacji powłoki na nowe elementy pojazdów, wykonane z kompozytów węglowych. W module zaprezentowano wszystkie powiązane produkty, metody i etapy pracy. 
View content
0020-0000-RM

Proces dla lakierów 2K o połysku bezpośrednim (UNO HD)

Kompleksowa wiedza o aplikacji konwencjonalnego lakieru o połysku bezpośrednim w lakiernictwie renowacyjnym. Funkcje lakieru o połysku bezpośrednim i różne metody renowacji (w ramach uszkodzonego elementu, z cieniowaniem  w ramach elementu i z cieniowaniem na przyległy element).
View content
0018-0000-RM

Proces dla podkładu gruntującego UV

Podkład gruntujący UV to łatwe i bezpieczne rozwiązanie w naprawach uszkodzeń o małej i średniej wielkości.