Tu możesz wyszukiwać wszystkie produkty RM do napraw pojazdów osobowych.
W poszczególnych artykułach znajdziesz karty techniczne i karty charakterystyki chemicznej.

View content

BRIGHT Finish-R, Wariant z plastyfikatorem eSense A 2P05 FLEX Tune-R

C 2P62 var with A 2P05
View content

BRIGHT Finish-R, Wariant z dodatkiem strukturalnym eSense A 2P80 TEXTURE Tune-R

C 2P62 var with A 2P80
View content

FastTOP, Wariant z plastyfikatorem A 2A44 FlexADD

C 2A44 var with A 2A44
View content

FastTOP, Wariant z dodatkiem strukturalnym A 2A84 TextureADD

C 2A44 var with A 2A84
View content

GlossTOP, Wariant z plastyfikatorem A 2A44 FlexADD

C 2A63 var with A 2A44
View content

GlossTOP, Wariant z dodatkiem strukturalnym A 2A84 TextureADD

C 2A63 var with A 2A84
View content

GlossTOP+, Wariant z plastyfikatorem A 2A44 FlexADD

C 2A64 var with A 2A44
View content

GlossTOP+, Wariant z dodatkiem strukturalnym A 2A84 TextureADD

C 2A64 var with A 2A84
View content

INTENSE Finish-R, Wariant z plastyfikatorem eSense A 2P05 FLEX Tune-R

C 2P65 var with A 2P05
View content

INTENSE Finish-R, Wariant z dodatkiem strukturalnym eSense A 2P80 TEXTURE Tune-R

C 2P65 var with A 2P80
View content

MAT Finish-R, Wariant z dodatkiem matującym A 2RM9 MATTING AGENT

C 2P91 var with A 2RM9
View content

MatTOP+, Wariant z dodatkiem matującym A 2RM9 MATTING AGENT

C 2A93 var with A 2RM9
View content

MULTI Finish-R, Wariant z plastyfikatorem eSense A 2P05 FLEX Tune-R

C 2P55 var with A 2P05
View content

MULTI Finish-R, Wariant z dodatkiem strukturalnym eSense A 2P80 TEXTURE Tune-R

C 2P55 var with A 2P80
View content

PerformTOP, Wariant z dodatkiem strukturalnym A 2A84 TextureADD

C 2A54 var with A 2A84
View content

PerformTOP, Wariant z plastyfikatorem A 2A44 FlexADD

C 2A54 var with A 2A44