Wyszukiwanie kolorów z systemem COLORMASTER (CM)

Unique ID 0003-0000-RM

Prezentacja procesu wyszukiwania kolorów za pomocą systemu COLORMASTER (CM). System COLORMASTER METALLIC (CMM) i SOLID (CMS) to praktyczny zbiór tysięcy próbek wykonanych oryginalnym lakierem, używany w naprawach powłok kolorów gładkich i z efektem optycznym.