Wiedza podstawowa - Wyposażenie warsztatu

Unique ID 0038-0000-RM

Zapoznasz się bliżej z funkcjami poszczególnych urządzeń stosowanych w warsztacie, z ich wykorzystaniem i sposobami konserwacji.