Wiedza podstawowa – Kolor

Unique ID 0002-0000-RM

Podstawowa wiedza o etapach wymaganych do odtworzenia koloru: od czynników wpływających na kolor po wykonanie natrysku próbnego.

Narzędzia umożliwiające ocenę koloru.