View content
0005a-0000-RM

Cyfrowe wyszukiwanie kolorów ze spektrofotometrem

Wiedza o szybkim wyszukiwaniu pasującego koloru przy pomocy spektrofotometru.
View content
0006-0000-RM

Dobarwianie kolorów

Podstawowa wiedza z zakresu dobarwiania kolorów oraz dotycząca różnych rodzajów pigmentów i ich specyfiki.
View content
0001-0000-RM

Fizyka koloru

Podstawowa wiedza z zakresu fizyki koloru.
View content
0030-0000-RM

Powłoki ze specjalnymi efektami

Szczegółowe informacje o procesach renowacyjnych dotyczących powłok ze specjalnymi efektami.
View content
0009a-0000-RM

Program kolorystyczny SHOP MASTER

Szybka ścieżka mieszania koloru. Szczegółowe wskazówki użytkowania oprogramowania kolorystycznego może Ci przekazać lokalny ekspert SHOP MASTER. W kolejnych etapach ekspert SHOP MASTER może zaprezentować: sposób zarządzania zleceniami; monitorowanie stanów magazynowych i składanie zamówień; z
View content
0008-0000-RM

Przygotowanie koloru i lakieru

Proces przygotowania koloru i lakieru. Unikanie problemów wynikających z błędów popełnianych w trakcie mieszania produktów.
View content
0011d-0000-RM

Specjalne procesy renowacyjne – Kolory srebrne (DIAMONT)

Kompleksowa wiedza o specjalnych procesach renowacyjnych, odnoszących się do wybranych kolorów. Tego rodzaju kolory mogą być trendami rynkowymi lub też producenci mogą dążyć do zaoferowania w ramach swojej marki czegoś wyjątkowego i uderzającego.
View content
0011a-0000-RM

Specjalne procesy renowacyjne – Kolory srebrne (ONYX HD)

Kompleksowa wiedza o specjalnych procesach renowacyjnych, odnoszących się do wybranych kolorów. Tego rodzaju kolory mogą być trendami rynkowymi lub też producenci mogą dążyć do zaoferowania w ramach swojej marki czegoś wyjątkowego i uderzającego.
View content
0011c-0000-RM

Specjalne procesy renowacyjne – Kolory pomarańczowe, czerwone i strukturalne (ONYX HD)

Kompleksowa wiedza o specjalnych procesach renowacyjnych, odnoszących się do wybranych kolorów. Tego rodzaju kolory mogą być trendami rynkowymi lub też producenci mogą dążyć do zaoferowania w ramach swojej marki czegoś wyjątkowego i uderzającego.
View content
0011b-0000-RM

Specjalne procesy renowacyjne – Kolory czarne

Kompleksowa wiedza o specjalnych procesach renowacyjnych, odnoszących się do wybranych kolorów.
View content
0002-0000-RM

Wiedza podstawowa – Kolor

Podstawowa wiedza o etapach wymaganych do odtworzenia koloru: od czynników wpływających na kolor po wykonanie natrysku próbnego. Narzędzia umożliwiające ocenę koloru.
View content
0003-0000-RM

Wyszukiwanie kolorów z systemem COLORMASTER (CM)

Prezentacja procesu wyszukiwania kolorów za pomocą systemu COLORMASTER (CM). System COLORMASTER METALLIC (CMM) i SOLID (CMS) to praktyczny zbiór tysięcy próbek wykonanych oryginalnym lakierem, używany w naprawach powłok kolorów gładkich i z efektem optycznym.
View content
0004-0000-RM

Wyszukiwanie kolorów ze spektrofotometrem Colortronic 2

COLORTRONIC 2 marki R-M to spektrofotometr uzupełniający istniejące systemy doboru kolorów. Spektrofotometr jest włączony w proces doboru kolorów dla lakiernictwa renowacyjnego poprzez oprogramowanie SHOP MASTER.