Proces dla lakierów 2K o połysku bezpośrednim (UNO HD)

Unique ID 2022-0020-RM

Kompleksowa wiedza o aplikacji konwencjonalnego lakieru o połysku bezpośrednim w lakiernictwie renowacyjnym.

Funkcje lakieru o połysku bezpośrednim i różne metody renowacji (w ramach uszkodzonego elementu, z cieniowaniem  w ramach elementu i z cieniowaniem na przyległy element).