PREP´ART: Uszkodzony element z metalu

Unique ID 0017-0000-RM

Kompleksowa wiedza w zakresie aplikacji powłoki na uszkodzonym elemencie.

Opisano tu wszystkie produkty, metody i etapy procesu naprawy oraz funkcje poszczególnych produktów i ich zastosowanie.