PREP´ART: Nowy element z metalu

Unique ID 0016-0000-RM

Kompleksowa wiedza w zakresie aplikacji powłoki na nowym, zagruntowanym fabrycznie (lub pokrytym kataforezą) elemencie.

Opisano tu wszystkie produkty, metody i etapy procesu naprawy oraz funkcje poszczególnych produktów i ich zastosowanie.