Kluczowe wskaźniki produktywności (KPI)

Unique ID 9010-0000-RM

Ogólna idea wskaźników KPI i wskaźniki ważne dla warsztatu. Świadomość czynników mających wpływ na poszczególne wskaźniki.